BRIGHT S. C. Łukasz Grabowski, Ernest Sawicki

Bri­ght to klep inter­ne­towy z lam­pami i oświe­tle­niem naj­wyż­szej jako­ści. Ofe­ru­jemy wiszące i wpusz­czane w sufit lampy łazien­kowe. Pole­camy lampy do wnętrz, czyli nad obraz lub lustro, podło­gowe, sufi­towe i ścienne. Mamy w ofer­cie także lampy zewnętrzne i ogro­dowe. Prowadzimy lampy reno­mo­wa­nych firm jak Aqform, Astro Ligh­ting, Cle­oni, Maxli­ght czy Shilo.

Dane firmy:

  • Miejscowość: Szczecin
  • Adres: Santocka 39/Hala K
  • Kod pocztowy: 71-083
  • Województwo: Zachodniopomorskie
  • Telefon: (91) 422 07 08
  • Adres email: [email protected]
  • NIP: 8513089305
  • Ocena:

    Ocena: 2.0/10 (2 głosów)

Statystyki: